Dula poskytuje informační, emocionální a fyzickou podporu v období těhotenství, porodu a šestinedělí.


Dula ženu zná, ví o jejích přáních, představách, obavách a potřebách, a proto jí může poskytnout dobrou podporu.

Dula pomáhá s přípravou na porod, poskytuje potřebné informace a kontakty, pomáhá sestavit porodní přání. Posiluje také sebedůvěru ženy, aby si byla vědoma svých potřeb a dokázala si o ně říct.

Dula poskytuje nepřetržitý doprovod během porodu. Snaží se vytvořit příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se žena může dobře uvolnit a soustředit se na porod.

Dula zná fyziologii porodu. Umí nabídnout způsoby, kterými lze lépe zvládnout bolest, nebojovat s ní, ale přijmout ji jako svého pomocníka. Zná úlevové polohy a další nefarmakologické úlevové prostředky.

Dula chápe porod jako velmi důležitý okamžik v životě ženy a dítěte. Proto se snaží ženě pomoci projít porodní zkušeností tak, aby její zážitek byl co nejlepší i v případě, že žena v průběhu porodu prožije něco, co neplánovala nebo si nepřála prožít.

Dula je podporou také partnerovi. Pomáhá mu pochopit porodní proces a nabízí způsoby, kterými může ženu podpořit.

Dula je připravena doprovázet ženu při porodu v nemocnici, tak i v domácím prostředí za přítomnosti porodní asistentky.

Dula není zdravotník, nečiní tedy žádná lékařská rozhodnutí a nenese zodpovědnost za zdravotní stav ženy ani dítěte. Doplňuje práci lékařů a porodních asistentek, avšak nezasahuje do jejich kompetencí.

Dula je schopná podpořit novou rodinu v šestinedělí. Může poskytnout zkušenosti v oblasti kojení i péče o dítě.

Dula je povinna dodržovat etický kodex. Samozřejmostí je také diskrétnost při práci s klientkami.