Zásady ochrany osobních údajů

Kontaktní údaje správce

Mgr. Kateřina Kulhánková, Na Končinách 2951, Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 70517258, tel: 777 937 989, email: dulakaterina@gmail.com.

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“) a tedy že:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah a důvod shromažďování a zpracovávání osobních údajů

Rozsah

Jméno, příjmení, adresa, e-mail, informace o objednaných službách, osobní údaje sdělené v průběhu individuálních sezení nebo seminářů, fotografie ze seminářů a kurzů.

Důvod

Údaje zpracovávám pro účely poskytování služeb a plnění smlouvy. Osobní údaje zpracovávám také na základě oprávněného zájmu. Dále údaje zpracovávám pro požadavky kladené daňovými zákony.

Obchodní sdělení mohu zasílat na základě oprávněného zájmu a to jen do doby, než vyslovíte nesouhlas,nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. Písemný nesouhlas zašlete na výše uvedené kontaktní údaje.

Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracovávám s Vaším výslovným souhlasem:

Při individuálních sezeních klienti sdílí a sdělují některé údaje o svém zdravotním stavu. Tyto údaje archivuji vzhledem k charakteru poskytované služby dlouhodobě a zpracovávám ve spojení s klienty pro zodpovězení jejich dotazů. V anonymizované podobě pak ke sdílení zkušeností pro další klienty a zájemce o produkty a služby, pro statistiku doprovázených porodů sdružení Českých dul, k supervizi mého odborného přístupu s odborníky. Obdobně bývají účastníky sdělovány údaje o zdravotním stavu i na živých seminářích/akcích, tyto informace nejsou nijak archivovány ani dále zpracovávány, jsou použité jenom při zodpovídání na dotazy a vysvětlení pro jiné účastníky.

Předání osobních údajů třetím osobám

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Se zpracovateli uzavírám písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí.

Zejména se jedná o poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací a služeb:

 • Wedos
 • WordPress
 • Facebook
 • Google – Google Analytics, Google Disk, Gmail, Kontakty, Kalendář
 • iÚčto

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, kontaktujte mě prosím na shora uvedené kontaktní údaje.

 • Právo na přístup k osobním údajům – máte právo požadovat přístup k osobním údajům.
 • Právo na opravu – máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo právo na jejich doplnění.
 • Právo na výmaz – při splnění určitých podmínek uvedených v nařízení máte právo výmaz osobních údajů, které se vás týkají.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost – máte právo požadovat přenesení osobních údajů jinému správci.
 • Právo vznést námitku – máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají k Úřadu na ochranu osobních údajů. Budu ráda, pokud nejprve budete kontaktovat mě, abych mohla případné pochybení napravit.
 • Právo na odhlášení ze zasílání informací a obchodních sdělení – články a nabídky služeb zasílám na základě mého oprávněného zájmu.

Ochrana vašich osobních údajů

K zabezpečení osobních údajů zachovávám mlčenlivost a využívám odpovídající bezpečnostní postupy a procedury. Využívám technická i fyzická omezení pro přístup k osobním údajům. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení spolupráce.

Zpracování osobních údajů z těchto webových stránek

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Kontaktní formuláře

viz výše Rozsah a důvod shromažďování a zpracovávání osobních údajů

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.